Çalışanların periyodik sağlık tetkiklerini Özel donanımlı mobil araçlarımızla işletmenin uygun gördü zamanda ve yerinde yaparak, iş gücü ve iş günü kayıplarını önlemekte, iş yerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faaliyetler de bulunmaktayız,

  • Akciğer grafisi
  • Tüm laboratuvar tetkikleri
  • Odyometri
  • Solunum fonksiyon testi
  • EKG
  • Göz Muayenesi
  • Koruyucu aşılar
s2