• Clostrodium difficile Antijeni+Toksin A
 • Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü)
 • FTA-ABS
 • FTA-ABS Ig M
 • Salmonella serotiplendirilmesi
 • Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması (Yüzdürme ve/veya çöktürme)
 • Kist Hidatik (Echinococcus ) IFAT
 • Plasmodium dipsdick
 • Brucella ileri tanı paneli (Kültür, tiplendirme, antibiyotik duyarlılık)
 • Anti-adenovirus IgG
 • Anti-adenovirus IgM
 • Anti-RSV IgG
 • Anti-RSV IgM
 • BOS IgG (Tek bir viruse spesifik)
 • BOS IgM (Tek bir viruse spesifik)
 • HIV p24 antijeni
 • Kanda alkol tayini (GC-Head Space)
 • Salisilat Düzeyi
 • Üreaz testi (Helicobacter pylori)
 • Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
 • Antibiyotik duyarlılık testi
 • Boğaz kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Gaita kültürü
 • Kulak kültürü
 • Yara kültürü
 • Balgam Kültürü
 • Burun kültürü
 • Diğer kültürler
 • Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel zenginleştirme ile)
 • Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
 • Boyasız direkt mikroskobik inceleme
 • Chlamydia kültürü
 • Clostridium difficile kültürü
 • Cryptosporidium antijeni
 • Çevresel allerjenik mantar saptanması
 • Gaitada amib-giardia aranması
 • Gaitada gizli kan aranması, manüel
 • Gardnerella vaginalis kültürü
 • Gonokok kültürü
 • Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA)
 • Helicobacter pylori kültürü
 • Kan kültürü (Aerob-anaerob)
 • Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
 • Legionella kültürü
 • Mantar Aranması (KOH ile )
 • Mantar kültürü
 • Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt mikroskopi
 • Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (Otomatik sistem), her biri
 • Nazofarenks Kültürü
 • Periton Sıvı Kültürü
 • Plevral Sıvı Kültürü
 • Ureaplasma kültürü
 • VDRL-RPR
 • Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
 • Adenovirus antijeni (DFA)
 • Anti asetilkolin reseptör antikoru
 • Anti CMV IgG (ELISA)
 • Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti CMV lgM (ELISA)
 • Anti ds DNA
 • Anti düz kas antikoru (ASMA)
 • Anti endomisyum antikor
 • Anti fosfatidilserin IgG
 • Anti fosfatidilserin IgM
 • Anti fosfolipid IgG
 • Anti fosfolipid IgM
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti Hbc IgG (ELISA)
 • Anti HBc IgM (ELISA)
 • Anti Hbe (ELISA)
 • Anti HBs (ELISA)
 • Anti HCV (ELISA)
 • Anti Hepatit E (HEV)
 • Anti HIV (ELISA)
 • Anti histon antikor
 • Anti insülin antikor
 • Anti Jo-1
 • Anti kardiyolipin lgG
 • Anti kardiyolipin lgM
 • Anti mikrozomal antikor
 • Anti nükleer antikor (ANA)
 • Anti ribozomal P protein
 • Anti rubella IgG (ELISA)
 • Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Anti rubella IgM (ELISA)
 • Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Anti Scl 70
 • Anti sentromer (IFA)
 • Anti Sm D1
 • Anti tiroglobulin antikor
 • Anti toxoplazma IgG (ELISA)
 • Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Anti toxoplazma IgM (ELISA)
 • Anti trombin 3 antijeni
 • Antifosfolipid antikor
 • Anti-GAD antikoru
 • Anti-HCV (Doğrulama dahil)
 • Anti-Jo1 (İmmunoblotting)
 • Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)
 • Anti-Sm (İmmunoblotting)
 • Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
 • Borrelia burgdorferi IgG
 • Borrelia burgdorferi IgM
 • Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
 • Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
 • Brucella tüp aglütinasyonu
 • Brucella Ig G (ELISA)
 • Brucella Ig M (ELISA)
 • Cyclic citrullinated peptide (CCP)
 • Chlamydia antijeni (CARD test)
 • Chlamydia pneumonia IgA
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgM
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM
 • Clostridium difficile toxin-A
 • Clostridium difficile toxin-A ve B
 • CMV antijenemia viral yük (IFA)
 • CMV Early antigen
 • CMV IgG avidite
 • Delta antijeni
 • Delta antikoru
 • EBV EA
 • EBV EBNA lgG
 • EBV EBNA lgM
 • EBV VCA lgG
 • EBV VCA lgM
 • Entamoeba histolyica adezin antijeni (Dışkı)
 • Entamoeba histolyica antikor (İHA)
 • Galaktomannan antijeni
 • Giardia antijeni
 • HBeAg (ELISA)
 • HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • HBsAg (CARD test)
 • HCV (CARD test)
 • HCV (ELISA)
 • HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Helicobacter pylori direk antijen
 • Helicobacter pylori IgA (ELISA)
 • Helicobacter pylori IgG (ELISA)
 • Herpes simpleks tip 1 IgG
 • Herpes simpleks tip 1 IgM
 • Herpes simpleks tip 1/2 IgG
 • Herpes simpleks tip 2 IgG
 • Herpes simpleks tip 2 IgM
 • Heterofil antikor deneyi
 • HIV 1/2 (Hızlı test)
 • HIV doğrulama (Western-blot)
 • İnfluenza virus antijeni (DFA)
 • Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)
 • Kabakulak IgG (ELISA)
 • Kabakulak IgM (ELISA)
 • Kızamık lgG
 • Kızamık lgM
 • Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
 • Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
 • Legionella antijeni (İdrar)
 • Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
 • MPO ANCA
 • Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA)
 • Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
 • p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
 • Parvovirus B19 IgG
 • Parvovirus B19 IgM
 • Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
 • PR3 ANCA
 • Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
 • Rotavirus antijeni
 • Rubella antikor
 • Rubella IgG avidite
 • Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal)
 • Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
 • Varicella zoster virus (VZV) Ig G
 • Varicella zoster virus (VZV) Ig M